பொறாமை எனக்கு ஊக்கம் தருகிறது! இதில் என்ன தப்பு?

தில்லி SRCC கல்லூரி மாணவி ஒருவர், படிப்பில் தனக்கு பொறாமை நன்றாகவே வேலைசெய்துள்ளது என்று கூறுவதுடன், பொறாமையால் ஒருவர் முன்னேறுவதில் தவறேதும் இருக்கிறதா என்று சத்குருவிடம் கேட்கிறார்.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1