இறந்தவர்களுக்கு காரியம் செய்வது பலிக்குமா?

முன்னோர்களுக்கு செய்யும் கர்ம காரியம் தேவையா என்று இன்றைய இளைஞர்கள் மனதில் கேள்வி உள்ளதாக வினவும் பேராசிரியர் முனைவர் திரு.கு. ஞானசம்பந்தன் அவர்களுக்கு சத்குரு தமக்கே உரிய பானியில் விஞ்ஞான விளக்கங்கள் அளிக்கிறார்
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1