ஒரு குற்றவாளி எப்படி உருவாகிறான்?
"ஒரு மனிதனை குற்றம் செய்ய எது தூண்டுகிறது, அவன் குற்றம் செய்த பின் அவனை எந்த வழியில் மாற்றுவது?" என்று ஓய்வுபெற்ற முன்னாள் IPS அதிகாரி திரு. நடராஜ் அவர்கள் சத்குருவிடம் கேட்க, அதற்கு சத்குரு என்ன பதில் தருகிறார். இந்த வீடியோவில் காணலாம்.
 
 

"ஒரு மனிதனை குற்றம் செய்ய எது தூண்டுகிறது, அவன் குற்றம் செய்த பின் அவனை எந்த வழியில் மாற்றுவது?" என்று ஓய்வுபெற்ற முன்னாள் IPS அதிகாரி திரு. நடராஜ் அவர்கள் சத்குருவிடம் கேட்க, அதற்கு சத்குரு என்ன பதில் தருகிறார். இந்த வீடியோவில் காணலாம்.

கல்வியின் தரத்தை எப்படி உயர்த்துவது? - VIJAY TV அத்தனைக்கும் ஆசைப்படு - பாகம் 33B

 

"Moral policing" செய்தால் எதிர்ப்பு வருகிறதே? - VIJAY TV அத்தனைக்கும் ஆசைப்படு - பாகம் 33C

 

 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1