இந்த ஒரு விஷயத்தை செய்யுங்க 90% ஆன்மீகம் நடந்துடும்

கர்மா உருவாக்குதலை நிறுத்தி, அருளுக்கு பாத்திரமாகி, ஆன்மீகத்தில் வளர்ச்சியை எட்டுவதற்கான ஓர் எளிய வழி என்ன என்பதை சத்குரு எடுத்துரைக்கிறார்.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1