நீங்கள் யாருக்கு ஓட்டு போட வேண்டும்?

தனது வாக்கை செலுத்துவதற்காக ஏப்ரல் 18அன்று ஒரு நாள் மட்டும் அமெரிக்காவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு வரும் சத்குரு, நாம் ஒவ்வொருவரும் வாக்களிப்பது எவ்வளவு முக்கியம், ஏன் முக்கியம் என்பதை எடுத்துரைக்கிறார்.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1