நீங்கள் சரியா? புத்தர் சரியா?
"ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம்" என்று புத்தர் சொல்லியிருக்க நீங்களோ, "அத்தனைக்கும் ஆசைப்படு" என்று சொல்கிறீர்களே. ஏன் இந்த முரண்பாடு? என்று பிரபல திரைப்பட இயக்குநரான திரு. SA சந்திரசேகர் அவர்கள் கேட்க, அதன் ரகசியத்தை இந்த வீடியோவில் கட்டவிழ்க்கிறார் சத்குரு...
 
 

"ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம்" என்று புத்தர் சொல்லியிருக்க நீங்களோ, "அத்தனைக்கும் ஆசைப்படு" என்று சொல்கிறீர்களே. ஏன் இந்த முரண்பாடு? என்று பிரபல திரைப்பட இயக்குநரான திரு. SA சந்திரசேகர் அவர்கள் கேட்க, அதன் ரகசியத்தை இந்த வீடியோவில் கட்டவிழ்க்கிறார் சத்குரு...

 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1