"நாம் ஏன் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை பின்பற்ற வேண்டும்?" என்ற கேள்வியை லயோலா கல்லூரி மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் கேட்க, அதற்கு சத்குரு தரும் சிந்திக்க வைக்கும் பதில் இந்த வீடியோவில்...