நல்ல தூக்கம் வர இந்த 5 விஷயங்களை செய்யுங்கள்

நீங்க தூங்கி எழுந்திருக்கும் போது எந்த காரணமும் இல்லாம அருவருப்பா உணருறீங்களா? தூங்கி எழுந்திருக்கும் போது இப்படி இருந்தா, தூங்கும் முன்னாடி சத்குரு சொல்லும் இந்த 5 விஷயங்கள செய்யுங்க.