மஹாசிவராத்திரி 2021 - கொண்டாட்டமான தருணங்கள் - 6 நிமிடங்களில்

மஹாசிவராத்திரி 2021 - ஈஷா யோகா மையத்தில் கொண்டாடப்படும் முக்கிய விழாவான மஹாசிவராத்திரி திருவிழாவின், இவ்வருட கொண்டாட்டங்களின் சில முக்கிய தருணங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.