மற்ற மதத்திலிருந்து ‘இந்து’ எப்படி வேறுபட்டுள்ளது?
‘இந்து’ என்ற வார்த்தையை இன்று மதமாகப் பார்க்கிறார்கள். ஆனால், உண்மையில் ‘இந்து’ என்பது என்ன? ‘இந்து’ என்பது, எந்தவொரு குறிப்பிட்ட தத்துவமும் நம்பிக்கையுமற்று இருப்பதாகச் சொல்வது ஏன்? இந்த கேள்விகளுக்கு விடையாய் அமைகிறது, வீடியோவில் சத்குருவின் உரை!
 
 

‘இந்து’ என்ற வார்த்தையை இன்று மதமாகப் பார்க்கிறார்கள். ஆனால், உண்மையில் ‘இந்து’ என்பது என்ன? ‘இந்து’ என்பது, எந்தவொரு குறிப்பிட்ட தத்துவமும் நம்பிக்கையுமற்று இருப்பதாகச் சொல்வது ஏன்? இந்த கேள்விகளுக்கு விடையாய் அமைகிறது, வீடியோவில் சத்குருவின் உரை!


ஆசிரியர் : சத்குருவின் கருத்தாழமிக்க வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்க்க ஆனந்தஅலை YouTube சேனலுக்கு Subscribe செய்யுங்கள்.

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1