மனிதன் கடவுளாக மாறமுடியுமா ?!
"தமிழகம் மாற வேண்டுமென்றால், என்ன செய்ய வேண்டும்?" இப்படியொரு சமூக அக்கறையுள்ள கேள்வியை, லயோலா கல்லூரி முன்னாள் முதல்வர், அருட்தந்தை திரு.ஜோ அருண் அவர்கள் கேட்க, தமிழகம் அடைய வேண்டிய மாற்றங்கள் குறித்தும், மனிதன் கடவுளாக மாறுவதற்கான சாத்தியம் குறித்தும் இந்த வீடியோவில் எடுத்துரைக்கிறார், சத்குரு!
 
 

"தமிழகம் மாற வேண்டுமென்றால், என்ன செய்ய வேண்டும்?" இப்படியொரு சமூக அக்கறையுள்ள கேள்வியை, லயோலா கல்லூரி முன்னாள் முதல்வர், அருட்தந்தை திரு.ஜோ அருண் அவர்கள் கேட்க, தமிழகம் அடைய வேண்டிய மாற்றங்கள் குறித்தும், மனிதன் கடவுளாக மாறுவதற்கான சாத்தியம் குறித்தும் இந்த வீடியோவில் எடுத்துரைக்கிறார், சத்குரு!

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1