மன ஓட்டம் நிக்கமாட்டேங்குதே… இதுக்கு தீர்வு என்ன?

நாம் நம் மனதின் விளையாட்டிலே சிக்கி உள்ளோம் என்பதை பற்றி சத்குரு அவர்களின் மிகவும் ஆழமான அருளுரையை இங்கு காணலாம்.