"இந்த பிரபஞ்ச மக்களுக்கு நீங்கள் செய்ய நினைப்பது என்ன?" என்று சத்குருவிடம் கேட்டால் அவர் என்ன பதில் கூறுவார். அதிலும், இந்தக் கேள்வி 1998ல் கேட்கப்பட்டிருந்தால்..! பதிலை அறிய வீடியோவைச் சொடுக்குங்கள்!