மேல்நாட்டு மோகம் நம் நாட்டு சாபம்
இந்தியா - பன்முகக் கலாச்சாரங்கள் நிறைந்துள்ள நாடு, ஆனால் இன்றோ பொருளாதார முன்னேற்றம் என்ற பெயரில் மேற்கத்திய நாடுகளைப் பார்த்து நவீனமயமாகிக் கொண்டிருக்கிறோம். "இந்தப் போக்கு நம் நாட்டிற்கு நல்லதா?" என்ற கேள்வியை லயோலா கல்லூரி மாணவர்கள் கேட்க, அதற்கு நெத்தியடியாய் சத்குரு தரும் பதில் இந்த விடியோவில்...
 
 

இந்தியா - பன்முகக் கலாச்சாரங்கள் நிறைந்துள்ள நாடு, ஆனால் இன்றோ பொருளாதார முன்னேற்றம் என்ற பெயரில் மேற்கத்திய நாடுகளைப் பார்த்து நவீனமயமாகிக் கொண்டிருக்கிறோம். "இந்தப் போக்கு நம் நாட்டிற்கு நல்லதா?" என்ற கேள்வியை லயோலா கல்லூரி மாணவர்கள் கேட்க, அதற்கு நெத்தியடியாய் சத்குரு தரும் பதில் இந்த விடியோவில்...

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1