லாக்டவுன் நேரத்தில் உடல் எடை கூடி விட்டதா? இதை பாருங்கள்!

லாக்டவுன் போது உடல் எடையை எப்படி குறைப்பது என்பது குறித்து சத்குரு இங்கு விளக்குகிறார்.