கொண்டாடுவோம் தீபாவளியை !
வெளிச்சத்தின் பண்டிகை என்று நாம் கொண்டாடும் தீபாவளி நாளான இன்று, இது ஒளிக்கான பண்டிகையாக மட்டுமல்லாமல், நம் வாழ்வை ஒளிர வைக்கும் பண்டிகையாகவும், தெளிவிற்கான பண்டிகையாகவும் கொண்டாட, சத்குருவின் வாழ்த்துச் செய்தி இங்கே வீடியோவாக...
 
 

வெளிச்சத்தின் பண்டிகை என்று நாம் கொண்டாடும் தீபாவளி நாளான இன்று, இது ஒளிக்கான பண்டிகையாக மட்டுமல்லாமல், நம் வாழ்வை ஒளிர வைக்கும் பண்டிகையாகவும், தெளிவிற்கான பண்டிகையாகவும் கொண்டாட, சத்குருவின் வாழ்த்துச் செய்தி இங்கே வீடியோவாக...

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1