ஒரு கொலையாளியை புத்தர் எப்படி துறவி ஆக்கினார்?

நூறு கொலை செய்த ஒரு கொலைகாரனை புத்தர் சந்தித்த போது என்ன நடந்தது என்பதை பாருங்கள்