கற்பனையை உண்மையாக்கும் சக்தி எப்போது வரும்?

வெறும் கற்பனையில் வாழ்ந்து பொழுதைக் கழிக்கும் மனிதர்களை அன்றாடம் பார்க்கிறோம். ஆனால், தனது சிவபக்தியால் கற்பனையையே உயிர்ப்புள்ள படைப்பாக ஆக்கி, அதற்கு சிவனையே வரவழைத்த பூசலாரின் நிலை எத்தகையது என்பதை வீடியோவில் அறியலாம்.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1