காசுக்கா கல்வி ?
லயோலா கல்லூரி முன்னாள் முதல்வர் அருட்தந்தை ஜோ அருண் அவர்கள் இன்றைய கல்விமுறை பற்றிய கேள்விகளை சத்குருவிடம் கேட்டபோது, நம் நாட்டில் தற்போதுள்ள கல்வி முறையைச் சாடுவதோடு, பழங்கால கல்வி முறையின் சிறப்பையும் எடுத்துரைக்கிறார் சத்குரு. வீடியோ பதிவு இங்கே!
 
 

லயோலா கல்லூரி முன்னாள் முதல்வர் அருட்தந்தை ஜோ அருண் அவர்கள் இன்றைய கல்விமுறை பற்றிய கேள்விகளை சத்குருவிடம் கேட்டபோது, நம் நாட்டில் தற்போதுள்ள கல்வி முறையைச் சாடுவதோடு, பழங்கால கல்வி முறையின் சிறப்பையும் எடுத்துரைக்கிறார் சத்குரு. வீடியோ பதிவு இங்கே!

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1