ஈஷாவில், கடவுளை விடுத்து மனிதர்களை முன்னிறுத்துவதேன்?
ஆன்மீகமென்றால் கடவுளை முன்னிறுத்துவதே பொதுவான பார்வையாக இருக்க, ஈஷாவில் மட்டும் கடவுளை விடுத்து மனிதர்கள் மையப்படுத்தப்படுகிறார்கள். இது எதனால்? செயல் செய்வதால் சந்தோஷம் வருவது உண்மையா? சத்குருவிடம் இந்தக் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டபோது, சத்குரு அளித்த பதிலை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்!
 
 

ஆன்மீகமென்றால் கடவுளை முன்னிறுத்துவதே பொதுவான பார்வையாக இருக்க, ஈஷாவில் மட்டும் கடவுளை விடுத்து மனிதர்கள் மையப்படுத்தப்படுகிறார்கள். இது எதனால்? செயல் செய்வதால் சந்தோஷம் வருவது உண்மையா? சத்குருவிடம் இந்தக் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டபோது, சத்குரு அளித்த பதிலை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்!


ஆசிரியர் : சத்குருவின் கருத்தாழமிக்க வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்க்க ஆனந்தஅலை YouTube சேனலுக்கு Subscribe செய்யுங்கள்.

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1