ஈஷா யோகா செய்தபிறகும் அப்பாவின் குணம் அப்படியே இருப்பதேன்?

“எட்டு வருடங்களாக ஷாம்பவி மஹாமுத்ரா பயிற்சி செய்துவரும் என் அப்பா, இன்னும் மாறாமல் அப்படியே அதே குணத்துடன்தான் இருக்கிறார்” என்று தனது அப்பாவைப் பற்றி குறைபட்டுக் கொண்ட ஒரு பிள்ளைக்கு சத்குருவின் பதில் வெகு சுவாரஸ்யமாக இந்த வீடியோவில்!
 

“எட்டு வருடங்களாக ஷாம்பவி மஹாமுத்ரா பயிற்சி செய்துவரும் என் அப்பா, இன்னும் மாறாமல் அப்படியே அதே குணத்துடன்தான் இருக்கிறார்” என்று தனது அப்பாவைப் பற்றி குறைபட்டுக் கொண்ட ஒரு பிள்ளைக்கு சத்குருவின் பதில் வெகு சுவாரஸ்யமாக இந்த வீடியோவில்!


ஆசிரியர் : சத்குருவின் கருத்தாழமிக்க வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்க்க ஆனந்தஅலை YouTube சேனலுக்கு Subscribe செய்யுங்கள்.