இன்றைய உலகளாவிய கல்விமுறையில் உள்ள முக்கிய பிழை என்ன என்பதை சுட்டிக்காட்டும் சத்குரு, கல்விமுறை எப்படியிருக்க வேண்டும் என்பதையும் தெளிவுபடுத்துகிறார். கல்விமுறை மாற்றம் குறித்து பல்வேறு தளங்களிலும் விவாதிக்கப்பட்டு வரும்சூழலில் இந்த காணொளி முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.