ஈஷா க்ரியா என்றால் என்ன?

மிக எளிமையான, அதே சமயத்தில் சக்திவாய்ந்த ஒரு பயிற்சியான ஈஷா கிரியாவின் மகத்துவங்களையும், அதனால் விளையும் பலன்கள் என்னவென்பதையும் பற்றி சத்குரு விரிவாகப் பேசுகிறார்
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1