திருமணம் ஆகாமல் சேர்ந்து வாழலாமா?

வெளிநாட்டு நாகரீகத்தை தழுவி வாழ்வது நமக்கு பழக்கமாகிவிட்டது. இதனால் இன்று நிறைய இளைஞர்கள் லிவ் இன் ரிலேஷனில் இருக்கிறார்கள். திருமணம் செய்யமல் சேர்ந்து வாழ்வது சரியா?