இறந்தவரின் அஸ்த்தியைக் கரைப்பது எதற்காக?
நம் கலாச்சாரத்தில் இறந்தவர்களின் அஸ்த்தியை ஆற்றிலோ அல்லது கடலிலோ கரைப்பது வழக்கம். இது எதற்காக செய்யப்படுகிறது? அஸ்தியைக் கரைப்பதால் இறந்தவரின் ஆன்மா சாந்தியடைகிறதா? அந்த அஸ்தியை அப்படியே வைத்திருந்தால் அதற்கு ஏதேனும் சக்தி உண்டாகுமா? அப்பாவின் அஸ்த்தியை தொலத்துவிட்ட ஒருவர் அதுகுறித்து சத்குருவிடம் கேட்டபோது, மேற்கூறிய கேள்விகள் அனைத்திற்கும் இந்த வீடியோவில் பதிலளிக்கிறார் சத்குரு.
 
 

நம் கலாச்சாரத்தில் இறந்தவர்களின் அஸ்த்தியை ஆற்றிலோ அல்லது கடலிலோ கரைப்பது வழக்கம். இது எதற்காக செய்யப்படுகிறது? அஸ்தியைக் கரைப்பதால் இறந்தவரின் ஆன்மா சாந்தியடைகிறதா? அந்த அஸ்தியை அப்படியே வைத்திருந்தால் அதற்கு ஏதேனும் சக்தி உண்டாகுமா? அப்பாவின் அஸ்த்தியை தொலத்துவிட்ட ஒருவர் அதுகுறித்து சத்குருவிடம் கேட்டபோது, மேற்கூறிய கேள்விகள் அனைத்திற்கும் இந்த வீடியோவில் பதிலளிக்கிறார் சத்குரு.

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1