இந்தக் காலத்திற்கு ஏற்ப விவசாயம் செய்வது எப்படி?
விவசாயமே இந்தியாவின் அடிப்படை ஆதாரமாக இருந்தாலும், நம் நாட்டு விவசாயத்தின் இன்றைய நிலை மிகவும் மோசமானதாகவே உள்ளது. இந்நிலை மாற வேண்டுமென்றால், விவசாயம் செய்யும் முறை இனிமேல் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து சத்குரு இந்த வீடியோவில் விளக்குகிறார்.
 
 

விவசாயமே இந்தியாவின் அடிப்படை ஆதாரமாக இருந்தாலும், நம் நாட்டு விவசாயத்தின் இன்றைய நிலை மிகவும் மோசமானதாகவே உள்ளது. இந்நிலை மாற வேண்டுமென்றால், விவசாயம் செய்யும் முறை இனிமேல் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து சத்குரு இந்த வீடியோவில் விளக்குகிறார்.

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1