உலக யோகா தினத்தன்று சத்குரு தரிசனம் - நேரலை

உலக யோகா தினத்தன்று இவ்வார தரிசனம் (நேரடி ஒளிபரப்பு, தமிழ் மொழிப்பெயர்ப்புடன்)