எது உறுதியானது, உடலா? உயிரா?
'உடல் மட்டுமே கண்ணுக்குத் தெரியும் திடப்பொருளாக உள்ளது; ஆனால், ஆன்மீக உணர்விற்கு உருவம் என்பது இல்லை! அதனால் ஆன்மீகம் என்பது உறுதியற்றது.' இப்படி சிலர் நினைத்துக்கொள்கிறார்கள். இதில் ஏதும் உண்மை உள்ளதா? சத்குரு தெளிவுபடுத்துகிறார் இங்கே!
 
 

'உடல் மட்டுமே கண்ணுக்குத் தெரியும் திடப்பொருளாக உள்ளது; ஆனால், ஆன்மீக உணர்விற்கு உருவம் என்பது இல்லை! அதனால் ஆன்மீகம் என்பது உறுதியற்றது.' இப்படி சிலர் நினைத்துக்கொள்கிறார்கள். இதில் ஏதும் உண்மை உள்ளதா? சத்குரு தெளிவுபடுத்துகிறார் இங்கே!


ஆசிரியர் : சத்குருவின் கருத்தாழமிக்க வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்க்க ஆனந்தஅலை YouTube சேனலுக்கு Subscribe செய்யுங்கள்.

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1