எது உண்மையான புரட்சி?

புரட்சிக்கும் வன்முறைக்கும் என்ன சம்மந்தம்? கல்வீச்சு, வன்முறை, அடிதடி என்ற ரீதியில்தான் பெரும்பாலான மக்கள் இன்று புரட்சி என்ற வார்த்தையை புரிந்துகொண்டுள்ளனர். புரட்சி என்பதன் நோக்கமும் அதன் உண்மையான அர்த்தமும் என்னவென்பதை வீடியோவில் பேசும் சத்குரு, ஈஷா யோகா மையத்தில் நிகழ்த்தப்படும் ஒரு புரட்சிக்கான முயற்சி என்னவென்பதையும் இதில் தெளிவுபடுத்துகிறார்.
 
 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1