தியானம் நிகழ நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும்?
யாருக்காவது நீங்கள் தியானம்-யோகாவை அறிமுகம் செய்ய நேர்ந்தால் இதை நீங்கள் கேட்க நேரிடலாம் “இதனால் எனக்கு என்ன பயன் கிடைக்கும்?”. தியானம் நமக்கு எதை வழங்கும் என்பதை சத்குரு இந்த வீடியோவில் எடுத்துரைப்பதோடு, உண்மையில் தியானம் நிகழ நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதையும் உணர்த்துகிறார்.
 
 

யாருக்காவது நீங்கள் தியானம்-யோகாவை அறிமுகம் செய்ய நேர்ந்தால் இதை நீங்கள் கேட்க நேரிடலாம் “இதனால் எனக்கு என்ன பயன் கிடைக்கும்?”. தியானம் நமக்கு எதை வழங்கும் என்பதை சத்குரு இந்த வீடியோவில் எடுத்துரைப்பதோடு, உண்மையில் தியானம் நிகழ நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதையும் உணர்த்துகிறார்.


ஆசிரியர் : சத்குருவின் கருத்தாழமிக்க வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்க்க ஆனந்தஅலை YouTube சேனலுக்கு Subscribe செய்யுங்கள்.

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1