சிதம்பரம் கோவிலின் ரகசியம்...
தம் உடல்கூட மிஞ்சாமல், காற்றில் கரைந்த யோகிகள் பற்றிக் கேள்வி வர, அந்தக் கேள்விக்கான விடையோடு, சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலின் விஞ்ஞான மகத்துவத்தையும் வீடியோவில் எடுத்துரைக்கிறார் சத்குரு. பார்த்து மகிழுங்கள்!
 
 

தம் உடல்கூட மிஞ்சாமல், காற்றில் கரைந்த யோகிகள் பற்றிக் கேள்வி வர, அந்தக் கேள்விக்கான விடையோடு, சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலின் விஞ்ஞான மகத்துவத்தையும் வீடியோவில் எடுத்துரைக்கிறார் சத்குரு. பார்த்து மகிழுங்கள்!

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1