பக்தியால் வெற்றி கிடைக்குமா?

"பக்தியோடு இருப்பவரைத் தேடி வெற்றி வருகிறதே! என்ன காரணம்?" பலரின் மனதில் ஒலிக்கும் இந்தக் கேள்விக்கு விடையோடு காத்திருக்கிறது இந்த வீடியோ. பக்தி எனும் அற்புத உணர்வு குறித்த சத்குருவின் இந்த உரை, பக்தியையும் வெற்றியையும் அழகாக விவரிக்கிறது.
 

"பக்தியோடு இருப்பவரைத் தேடி வெற்றி வருகிறதே! என்ன காரணம்?" பலரின் மனதில் ஒலிக்கும் இந்தக் கேள்விக்கு விடையோடு காத்திருக்கிறது இந்த வீடியோ. பக்தி எனும் அற்புத உணர்வு குறித்த சத்குருவின் இந்த உரை, பக்தியையும் வெற்றியையும் அழகாக விவரிக்கிறது.

 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1