பக்தி, கடவுள் & சங்கீதம்... என்ன தொடர்பு?
சங்கீத குடும்பத்திலிருந்து வந்துள்ள டாக்டர்.சீர்காழி சிவசிதம்பரம் அவர்கள் சங்கீதத்தின் பல்வேறு முறைகளிலும் அடிப்படையாக பக்தி இருப்பதை சுட்டிக்காட்டி, இதுகுறித்த விளக்கத்தை சத்குருவிடம் கேட்கிறார். பக்திக்கும் சங்கீதத்திற்கும் உள்ள தொடர்பினை எடுத்துரைத்து, பக்தியின் உண்மைத் தன்மையை புரியவைக்கிறார் சத்குரு!
 
 

சங்கீத குடும்பத்திலிருந்து வந்துள்ள டாக்டர்.சீர்காழி சிவசிதம்பரம் அவர்கள் சங்கீதத்தின் பல்வேறு முறைகளிலும் அடிப்படையாக பக்தி இருப்பதை சுட்டிக்காட்டி, இதுகுறித்த விளக்கத்தை சத்குருவிடம் கேட்கிறார். பக்திக்கும் சங்கீதத்திற்கும் உள்ள தொடர்பினை எடுத்துரைத்து, பக்தியின் உண்மைத் தன்மையை புரியவைக்கிறார் சத்குரு!


ஆசிரியர்: சத்குருவின் கருத்தாழமிக்க வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்க்க 'சத்குரு தமிழ்' YouTube சேனலுக்கு Subscribe செய்யுங்கள்.

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1