அண்ணன்-தம்பி எதுவரை? !
'அஞ்சு வயசுல அண்ணந்தம்பி; பத்துவயசுல பங்காளி.' என்ற பழமொழியை பெரும்பாலும் பாகப்பிரிவினையின் போது, அங்கே கூட்டத்திலுருக்கும் ஒருவர் கூறிக்கொள்வார். இங்கே, தன் தம்பியின் வளர்ச்சியில் உண்மையான அக்கறை கொண்ட ஒருவர் கேட்கும் கேள்விக்கு சத்குரு கூறும் பதில், யதார்த்தமான உண்மை. வீடியோ உங்களுக்காக...
 
 

'அஞ்சு வயசுல அண்ணந்தம்பி; பத்துவயசுல பங்காளி.' என்ற பழமொழியை பெரும்பாலும் பாகப்பிரிவினையின் போது, அங்கே கூட்டத்திலுருக்கும் ஒருவர் கூறிக்கொள்வார். இங்கே, தன் தம்பியின் வளர்ச்சியில் உண்மையான அக்கறை கொண்ட ஒருவர் கேட்கும் கேள்விக்கு சத்குரு கூறும் பதில், யதார்த்தமான உண்மை. வீடியோ உங்களுக்காக...

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1