ஆதிகுருவே - ஆதியோகி சிவனுக்கு ஒரு அர்ப்பணம்

ஆதிகுரு என்றால் முதலாவது குரு. யோக மரபில் சிவனை கடவுளாக பார்ப்பத்தில்லை; முதலாவது குருவாக பார்க்கிறோம். அவர் கற்றுத் தந்தவை காலங்கள் பல கடந்தும் மக்களை உச்சகட்ட சாத்தியத்தை அடைய ஊக்குவிப்பதாக விளங்குகிறது. ஆதிகுருவின் அருளைப் பெறுவதற்கான உள்ளெழுச்சிப் பாடலாகவும் இப்பாடல் அமைகிறது.
 

குரு என்பவர் உயிருள்ள ஒரு சாலை வழிகாட்டியைப்போல - நீங்கள் அறிந்திடாத பிரதேசத்தில் தொலைந்து போகையில், அனைத்தையும்விட இது முக்கியமானதாகும். சத்குரு

ஒரு நூற்றாண்டிற்கு முன் இந்த இடத்தில் வாழ்ந்து வந்த மகத்தான யோகியான சத்குரு ஸ்ரீ பிரம்மாவின் பக்தியின் வெளிப்பாடாக அமைந்த இப்பாடல், அவரது குருவிடம் சரணடையும் அனுபவத்தை கூறுகிறது.

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1