5 பேரிடம் நேர்மையாக இருந்தால் என்ன நடக்கிறது?!

நேர்மையாக இருப்பது என்றால் என்னவென்று பலருக்கும் தெரியாதபோதும் நேர்மை குறித்து சமூகத்தில் தொடர்ந்து பேசப்படுவதைப் பார்க்க முடிகிறது. நேர்மையாக இருப்பது என்றால் என்ன? குறைந்தபட்சம் 5 பேரிடமாவது நேர்மையாக இருந்தால் என்ன நடக்கிறது? என்பதை சத்குரு அவர்கள் இந்த வீடியோவில் எடுத்துரைக்கிறார்!
 

நேர்மையாக இருப்பது என்றால் என்னவென்று பலருக்கும் தெரியாதபோதும் நேர்மை குறித்து சமூகத்தில் தொடர்ந்து பேசப்படுவதைப் பார்க்க முடிகிறது. நேர்மையாக இருப்பது என்றால் என்ன? குறைந்தபட்சம் 5 பேரிடமாவது நேர்மையாக இருந்தால் என்ன நடக்கிறது? என்பதை சத்குரு அவர்கள் இந்த வீடியோவில் எடுத்துரைக்கிறார்!


ஆசிரியர் : சத்குருவின் கருத்தாழமிக்க வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்க்க ஆனந்தஅலை YouTube சேனலுக்கு Subscribe செய்யுங்கள்.