2050 க்கு செல்வது சாத்தியமா...?
2050க்கு செல்வது போலவும், 200 வருடங்கள் பின் நோக்கிச் செல்வது போலவும் திரைப்படங்கள் எடுக்கப்படுகின்றன, நிஜத்தில் இப்படிக் காலம் தாண்டிச் செல்வதென்பது சாத்தியமா?" என இந்த வீடியோவில் சத்குருவிடம் கேட்கிறார் திரைப்பட இயக்குனர் A.R முருகதாஸ். திரு. முருகதாஸ் அவர்களுக்கு கிடைத்த பதில் இங்கே உங்களுக்கும்...
 
 

2050க்கு செல்வது போலவும், 200 வருடங்கள் பின் நோக்கிச் செல்வது போலவும் திரைப்படங்கள் எடுக்கப்படுகின்றன, நிஜத்தில் இப்படிக் காலம் தாண்டிச் செல்வதென்பது சாத்தியமா?" என இந்த வீடியோவில் சத்குருவிடம் கேட்கிறார் திரைப்பட இயக்குனர் A.R முருகதாஸ். திரு. முருகதாஸ் அவர்களுக்கு கிடைத்த பதில் இங்கே உங்களுக்கும்...

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1