உங்களுக்குள் எப்போதும் சரியான இடத்தில் இருங்கள்!

இந்தவார சத்குரு ஸ்பாட்டில், அவர் சமீபகாலமாக ஈடுபட்டுள்ள பலதரப்பட்ட பணிகள் குறித்து சத்குரு நம்முடன் பகிர்ந்துள்ளார். சத்குருவின் செயல்கள் உண்மையில் எவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை உலகளவில் ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று இப்பதிவிலிருந்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்.
 
 
 
 

 

 

அன்பும் அருளும்,