தெய்வ கீதத்தின் இசையாய் நீயே ஆவாய்

இந்த வார சத்குரு ஸ்பாட்டில், ஒருவர் தன்னைக் கரைத்து ஒரு பாடலாக வாழ்வதைப் பற்றிய புதுக் கவிதை ஒன்றைப் படைத்திருக்கிறார் சத்குரு. " வெற்று மூங்கிலில் நுழையும் காற்று/ அற்புத இசையாய் அகிலம் மயக்கும்/சொந்தத் திரவம் நிரம்பிய மூங்கிலோ எந்த நேரமும் ஊமையாய் இருக்கும்/ படைப்பு முழுமையும் பரவசப் பாடல் வெடித்துக் கிளம்பும் வசந்தவேளையில்..." படித்து மகிழுங்கள்!
 
 
 
 

 

தெய்வ கீதத்தின் இசையாய் நீயே ஆவாய்

வெற்று மூங்கிலில் நுழையும் காற்று
அற்புத இசையாய் அகிலம் மயக்கும்
சொந்தத் திரவம் நிரம்பிய மூங்கிலோ
எந்த நேரமும் ஊமையாய் இருக்கும்
படைப்பு முழுமையும் பரவசப் பாடல்
வெடித்துக் கிளம்பும் வசந்தவேளையில்
இனிய கீதம் உனக்கும் கேட்டிட
உன்னைக் கொட்டி வெறுமையாக்கிடு
குருவின் விருப்பத்தில் முழுவதும் கரைகையில்
தெய்வ கீதத்தின் இனிமையாய் இசையாய்
நிறையும் மணமாய் நீயே ஆவாய்

 

அன்பும் அருளும்

 
 
 
 
  23 Comments
 
 
Login / to join the conversation1
 
 
7 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

So very profound.....

7 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Nice Tamil translation very good

7 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

nice kavithai

7 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

not able to see the content in iexplorer 8 version. Please sort out this problem

7 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Sadhguru!

Anything and everything that flows either from your pen or from your speech, is unbelievably spectacular, sweet, devastatingly logical and absolutely truthful. Time and again I am reminded that YOU are the ONE.......

Pranaam

7 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Nice Poem .Thanks

7 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

super guru 

7 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Beautiful song Sadguru.....Regards n Pranaam 

7 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Beautiful poem.! Pranams to Sadhguru.

7 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Bowing down to you shambho... Generous are your ways.. Watchful is your grace..
Whether AM near or Far .. All that is There is only your grace.. Tears roll down.. Heart Sings ur name.. Hands raise with love.. Being comes to ur feet.. Is there anything else that remains me.. Nay..

Is there is an escape from you sadhguru?

7 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Wonderful Poem Sadguru!! 

7 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

guruva saranam

7 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

I want to empty myself sadhguru.. but I'm always full and have no clue to empty myself.

7 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

_ am empty! Let your grace fills me!

7 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

That's a beautiful and insight poem..

Pranam

7 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

let the nature be  so fresh.and so our minds.

7 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Yes. Let me be absorbed into my Master's will.

7 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Sadhguru,I am the ''One filled with his Own

Sap will be mute and dumb

When all of Creation laughs

and Sings''.

7 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

jai guru dev

7 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Namaskaram Sadhguru,
Being The Sweetness, the Melody, and the Fragranceof the Divine Song, you're willing to make every creature in the world to enjoy like you!
 நீவிர் பெற்ற இன்பம் இவ்வையகமும் பெறும்!
அன்புடன்சுதா 

7 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Very Nice!!!

7 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

sadhguru...patham saranam........

7 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

great poem sadhguru. i am speechless...