ராக் ஐலேண்ட் ரிட்ரீட்
 
 
 
 

[twocol_one]

http://www.flickr.com/photos/ishafoundation/sets/72157626858376018/show/

[/twocol_one]

[twocol_one_last]

[translate lang=english]

We had a delightful outing with all the residents of iii USA, picnicking for a day with all of them was refreshing and very touching. Tennessee has stunningly beautiful terrain with rich river systems and forested land.

In the last two weeks, helicopter flying gave me a fabulous bird’s eye view of this part of Tennessee. And now, in 11 days flat, I have completed my flying training.

This weekend I was in Toronto, we had our first major public event there. Having been spread too thin already, I was not able to go there until now. The dedication of the volunteers and response to the talk have been overwhelming. More than 1500 people attended the talk.

It’s already past midnight here as I’m writing this, and I have to be up at 4am to drive to Atlanta to catch a flight…
[/translate]

[translate lang=tamil]

ஈஷாவின் அமெரிக்க மையத்திள்ள ஆசிரமவாசிகளுடன் ஒரு நாள் பிக்னிக் சென்றிருந்தேன். அவர்களுடன் சேர்ந்து பிக்னிக் சென்றது புத்துணர்ச்சி ஊட்டுவதாகவும் நெகிழ்ச்சியளிப்பதாகவும் இருந்தது. நிறைய ஆறுகள் மற்றும் வனப்பகுதிகளுடன் மிகவும் அழகான ஒரு நிலப்பகுதியாக டென்னஸி விளங்குகிறது.

கடந்த 2 வாரங்களில் ஹெலிகாப்டர் ஓட்டி பயிற்சி எடுத்த போதெல்லாம், நமது அமெரிக்க மையம் அடங்கியுள்ள டென்னஸியின் இந்த பகுதியை உயரத்திலிருந்து பார்த்தபோது, அது கண்கொள்ளாக் காட்சியாக இருந்தது. இப்போது, தொடர்ந்து 11 நாட்களில், நான் எனது ஹெலிகாப்டர் ஓட்டும் பயிற்சியை நிறைவு செய்துவிட்டேன்.

இந்த வார இறுதியில், நான் டொரண்டோ நகரில் இருந்தேன். அங்கு, முதன்முறையாக, பொதுமக்கள் கலந்து கொண்ட ஒரு பெரிய பொது நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள். ஏற்கனவே உலகின் பல பகுதிகளுக்கும் நான் சென்று கொண்டிருந்ததால், இது வரை அந்த நகருக்கு செல்ல இயலாமல் இருந்தது. தன்னார்வத் தொண்டர்களின் அர்ப்பணிப்பும் நமது உரைக்குப் பிறகு மக்களிடமிருந்து கிடைத்த ஆதரவும் அபரிமிதமாக இருந்தது. இந்தக் கூட்டத்தில் 1500க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

நான் இதை எழுதிக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில், நேரம் ஏற்கனவே நள்ளிரவைத் தாண்டிவிட்டிருக்கிறது. மீண்டும் அதிகாலை 4 மணிக்கு எழுந்து, அட்லாண்டா வரை சென்று, ஒரு விமானத்தைப் பிடிக்க வேண்டும்...

[/translate]

Love & Grace

[/twocol_one_last]

 
 
 
 
  15 Comments
 
 
Login / to join the conversation1
 
 
7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

i wish i could be their. Maybe in future?

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

Waiting for such picnics to happen in Lebanon too Sadhguru

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

longing for isha startup in bahrain....

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

Sadhguru's grace...never ceasing! 

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

was mystic evening with Guru. The same day last year I planned to visit ISHA centre, unfortunately  I can't but this year.. After the program, I was standing corner of the way Guru was going with crowd, I thought I can't see the Master very closely, it was a miracle..Yes it was Guru was standing beside me and getting ready to put his signature on the book. That moment I was speechless my mind was inactive, still I enjoying that precious moment

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

I wish i could be one among them :) Shambo...

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

All the photos are like by me. Sadhguru playing video is really nice. I like all scenarios.

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

"Approve"

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

I am from pondicherry, after anantha Alai, I have seen sadguru very near and I got a sign in book,
I surrender myself to sadguru, I am not able to speack even one word, This is life time achivement i can say, Torranto mysitc night.speachless eyecontact, wahat a great movement.

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

Can see from the photos that Canada is thirsty for a drink from your fountain :) Good that you finally made it there.

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

It's my dream to be among them. May be one day with the grace of Shiva Puruman i,ll meet sadhguru.

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

So many colours of Sadhguru is hidden.  We are really lucky ones to witness them.

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

As always, Sadhguru's physical presence  in Toronto was electrifying. Your visit has already touched many lives here.
We were so blessed to have you Sadhguru, please come back.......

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

I was one of the 1500 in Toronto.  The talk was wonderful...taking your picture and having you sign my book was the icing on the cake.  You are beautiful!!!

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

Wow.. I am longing..