கவிதை: ஓர் அழகான நகரத்தைப் பற்றிய சிறுபாட்டு

 
 
 
 

[twocol_one]

[/twocol_one]

[twocol_one_last]

[translate lang=english]

An Ode to a Beautiful City

Crafty hands and loving hearts
extract beauty of stones
and earth. The magic of
human ingenuity competes
with the Divine Prowess
to create.
No, no. Isn't it the
Best Compliment for the
Divine Hand. A micro organism
in this limitless cosmic space
can even feign the Divine.
O' We the homosapiens are a mean
lot, of all the mess we make
a few things we do get right.
No mean feat.

[/translate]

[translate lang=tamil]

அழகு நகரத்திற்கு ஒரு வாழ்த்துப்பாடல்

நுணுக்கமான கைகளும் அன்பு இதயங்களும்
கல்லிருந்தும் மண்ணிலிருந்தும் வடித்தெடுத்தன அழகை.
ஏதோ ஒன்றைப் படைப்பதில்
தெய்வீகத்தின் பேராற்றலுடன்
மனிதரின் விவேகமும்
போட்டியில் இருக்கிறது.
இது தெய்வீகத்திற்கு ஒரு சிறந்த பாராட்டு அன்றோ!
எல்லையில்லா அகண்ட பிரபஞ்சத்தின் ஒரு சிறிய உயிர் கூட
தெய்வீகமாய் நடிக்க முடியும்.
ஓ! நாகரிக மனிதர்களான நாம் சற்று சாதுர்யமானவர்கள்தான்.
நாம் செய்யும் எல்லா குளறுபடிகளிலும் சிலவற்றை சரியாக செய்து விடுகிறோம்
இது சாதாரண செயலல்ல.

[/translate]

அன்பும் அருளும்

[/twocol_one_last]

 
 
  12 Comments
 
 
Login / to join the conversation1
 
 
9 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

Micro organism!!!! beautiful thaught...it is hard to belive or accept but it is TRUE

9 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

Where are these beautiful pics taken?

9 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

I am not able to figure out clearly from the poem... I am always in confused state ....  if possible try to explain in detail

regards,

Sripaul

9 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

Thanx for the poem Sadhguruji...it was enlightening!! After the BSP, i was flying high with my stupid imagination...YOU brot me back... and this "micro organism" now knows its place in this vast space!!

9 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

I am in South Africa and I would like people from South Africa to get benifited from Sadhguru preachings, If anybody can give me some reference to meet people or anybody has attended Sadhguru Courses from South Africa can meet me and give me some references ? I strongly feel South Africans should take this opportunity. You can phone me at 0027- 846630719................Thank you

9 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

"hum tumare saath hein."......... always i feel it sadhguru...........

9 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

fantastic

9 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

Yes we are nothing in this vast limitlessness ! We can just be. Thank you Sadhguru.

9 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

Hi, I am from South Africa. I have attended Isha Inner Engineering with Sadhguru at Isha Yoga Centre in Coimbatore. I have also been to Kailash Manasarovar with Sadhguru.
You may contact me on kanhai@saol.com or +27832975141

9 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

Dear Sadhguruji,
Very nice saying. I really love this.
We have inner feelings and outer feelings.
Rightly said, Craft made by man but created by supreme power, which is controlling us. 
I am very much eager to meet you in London Sathsang on June 26, 2011.
Thanks and Kind Regards
Velayya

9 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

Like your poem sathguru, you crafted many hearts in to the higher level of possibility a human can achieve.  happy iam one of them

9 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

Thanks sathguru for your lovely words, you are a master craftsmen, to make million humans feel their highest level of human kind.iam happy iam one of them