கவிதை: கைதாளங்களும், மத்தளங்களும்
 
 
 
 

 

Darshan at iii

 

 

[translate lang=english]

Of Cymbals and Drums

 

A gleeful meeting of

Sound and silence

Becomes the ‘Sundar Sangeet’  (beautiful music)

Of Shiva’s Thunderous dance.

 

Cymbals and drums

Poor cousins of my silence.

Have to beat them to get

Something out of them.

 

Shiva’s silence can

Drip galaxies for free.

Oh yes there is space for

You, You and You too.

 

The power and beauty

Of this endless space.

 

Touch it with your song

Touch it with your dance

Touch it with your stillness

Even a scream will do.

 

Touch it and you

Will drip ecstasy.

[/translate]

[translate lang=tamil]

முரசுகளும் மத்தளங்களும்

 

ஓசைக்கும் மௌனத்துக்கும் நிகழும்

உற்சாக சந்திப்பில் உருவாகிறது

சிவதாண்டவத்துக்கான

சுந்தர சங்கீதம்.

 

முரசுகளும் மத்தளங்களும்

என் மௌனத்துக்கு பொருந்தாத சகாக்கள்.

அவர்களிடமிருந்து எதையாவது பெற

அடிகள் போட வேண்டியுள்ளது.

 

சிவனின் மௌனமோ

பிரபஞ்சத்தையே மூழ்கடிக்கும் பிரவாகம்.

உள்ளது அதில் இடம்..

உங்களுக்கும், உங்களுக்கும், உங்களுக்கும் கூட...

 

சக்தியும் அழகும் மிக்கது

எல்லையற்ற இந்த வெற்றிடம்.

 

இதனை உங்கள் பாடலால் தொடுங்கள்

இதனை உங்கள் ஆடலால் தொடுங்கள்

இதனை உங்கள் அசைவின்மையால் தொடுங்கள்

ஓர் அலறல் கூடப் போதும்.

 

அதனைத் தொடுங்கள்

பரவசத்தில் ஆழ்வீர்கள்.

[/translate]

Love & Grace

 
 
  19 Comments
 
 
Login / to join the conversation1
 
 
7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

Lord SHIVA Himself must be dancing in Ecstasy upon hearing this Poem. 

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

I want to see all Sadhguru Spots in Tamil Language

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

Thanks beyond words for showing us the ecstasy of silence, dear Sadhguru.

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

Brilliant!

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

the line, "Oh yes there is space for You, You and You too", strikes the chord and wets my eyes

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

1. We expect some messages from sadguru and about sadguru
2. Give a translate in tamil for  that poems

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

Namaskaran Guruji,

Naan pala idangalil kadavulai thedi irrukirein......Anaal theivikathai unarnthathu ummil mattume........naan unarntha Shiva neer mattume........You are my Shiva.....You are my Life breath..................

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

[...] THIS WEEK [...]

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

Pranams SadhGuru!!

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

anbinum periyathu anantham!!!!says sadhguru ...its very very true....

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

I Bow down on your feet SADHGURU for giving me an oppurtunity to be a Isha meditator.THANKS TO SOUNDS OF ISHA for making me alive.

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

Excellent...

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

shamboo mahadevv !!!
 

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

I kindly beg you all dont impose ur needs on Him (on Sadhguruji...) please  He is sharing His thots with us ..this itself is a boon to us....This poem says so much...just indulge urself  with His writings... no restraints no holding back... Ull know more than His words His silence is overwhelming!! @facebook-100001346677886:disqus  regarding tamil translation as the gentleman @facebook-100000704442745:disqus said there might be tamil spot i dont know..But if you love SJV so much i guess u wud see this as an opportunity to learn english. 

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

Meditative, touching! 

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

Sadhguru the
words 'Shiva's silence can drip galaxies for free' vibrate with tremendous
energy they impact the senses.

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

Sadhguru's way of approach in all the fields are different and scientific.As we all know that for each &everything nowadays people need scientific proof.His point of views are all related to science in which some of them cannot even get proved by SCIENCE.We should have faith in Spiritual first which can enlight all of us..THEERTHA GUNDAM,Dhyana Lingam is really amazing one which I have never experienced in my life.These all are blessed by GOD&SATHGURU..Let me pray the almighty for the good soul Sadhguru Jaggi Vasudev and his ISHA FOUNDATIONS,,Thank you Sadhguru for enlighting me in spiritual path.
                                                                                                -S.Raghu,Nagercoil.

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

Can English subtitles please be provided for Sadhgurus telecast in Vijay channel on Saturdays

7 வருடங்கள் க்கு முன்னர்

May I dance with ecstasy. May I be blessed.