தேசிய கீதத்திற்கு நின்று மரியாதை கொடுப்பது தேவையா?

சினிமா அரங்கில் தேசிய கீதம் ஒலிக்கப்படும்போது நாம் எழுந்து நிற்கவேண்டுமா என்று சமீபத்தில் நம் தேசத்தில் விவாதம் எழுந்தது. இதுபற்றிய சத்குருவின் கருத்தை கௌதம் கம்பீர் கேட்கிறார்.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1