இதயம் தொடும் "ஈஷா வித்யா"

"இது ஏன்? எதுக்கு? எப்படி?" இப்படித்தான் நாமும் ஆரம்பப் பள்ளிக்கூடத்தில் கேள்விகள் கேட்டு நச்சரித்தோம். ஆனால் கிடைத்த பதில், 'ஷ்ஷ்ஷ்... ஷட்-அப்! பேசாம பாடத்த கவனிங்க' என்பதுதான். இந்த வீடியோவில், ஈஷா வித்யா பள்ளியில் படிக்கும் கிராமப்புற மாணவர்களைப் பார்க்கும்போது, நாம் இந்தப் பள்ளியில் படித்திருக்கக் கூடாதா எனத் தோன்றுவது இயல்பானதுதான். வீடியோவை அனைவருடனும் பகிருங்கள்...
 

"இது ஏன்? எதுக்கு? எப்படி?" இப்படித்தான் நாமும் ஆரம்பப் பள்ளிக்கூடத்தில் கேள்விகள் கேட்டு நச்சரித்தோம். ஆனால் கிடைத்த பதில், 'ஷ்ஷ்ஷ்... ஷட்-அப்! பேசாம பாடத்த கவனிங்க' என்பதுதான். இந்த வீடியோவில், ஈஷா வித்யா பள்ளியில் படிக்கும் கிராமப்புற மாணவர்களைப் பார்க்கும்போது, நாம் இந்தப் பள்ளியில் படித்திருக்கக் கூடாதா எனத் தோன்றுவது இயல்பானதுதான். வீடியோவை அனைவருடனும் பகிருங்கள்...

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1