சுற்றுச்சூழல், விவசாய முன்னேற்றம்.. ஈஷா நிகழ்த்தும் மாற்றங்கள்!

ஈஷா பசுமைக் கரங்கள் திட்டத்தின் மூலம் இத்தனை கோடி மரங்கள் எப்படி, யாரால் நடப்பட்டன? மரம்நடுவதால் அப்படியென்ன மாற்றம் நிகழும்? இயற்கை விவசாயத்தில் ஈஷாவின் பங்களிப்பு என்ன? அனைத்திற்கும் விடை தருகிறது இந்த வீடியோ பதிவு!
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1