குருபௌர்ணமி - ஆதிகுருவிற்கு ஓர் அர்ப்பணம்

நிறைந்தது பௌர்ணமி நிலவு, ஒளிர்ந்தது இரவு, திறந்தது விடுதலைக்கான கதவு, குருவுடன் உறவு மலர்ந்திட இன்று எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்! LIVE BLOG ஆனந்தஅலை.காம் மூலம் இன்று முழுவதும்...
 
 
 
Login / to join the conversation1
 
 
5 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

நன்றி, நன்றி, நன்றி...இந்த வசதிக்கு மிக்க நன்றி ...

5 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Is it possible to see this on live video cast...