User
Login | Sign Up
in
 • Australia
 • Canada
 • India
 • Malaysia
 • Singapore
 • UK & Europe
 • United States
 • Global

About

Sadhguru Exclusive
ishalogo
LoginSignup
 • Sadhguru
 • Wisdom
 • Yoga & Meditation
 • Events
 • Centers
 • Health
 • Outreach
 • Volunteer
 • Donate
 • Shop
 • Sadhguru Exclusive
 • About
in
 • Australia
 • Canada
 • India
 • Malaysia
 • Singapore
 • UK & Europe
 • United States
 • Global

डिप्रेशन

Want to get a fresh perspective on डिप्रेशन? Explore Sadhguru’s wisdom and insights through articles, videos, quotes, podcasts and more.

article  
डिप्रेशन किन हुन्छ ? डिप्रेशनबाट कसरी मुक्त हुने ?
डिप्रेशन वा उदासीपन किन हुन्छ, तपाईं डिप्रेशनमा हुँदा तपाईंलाई के भएको हुन्छ साथै डिप्रेशनलाई समेत आफ्नो विकासमा कसरी सदुपयोग गर्ने अनि कसरी डिप्रेशनबाट मुक्त हुने भन्ने विषयहरूमा सद्‌गुरू चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ ।
Jan 7, 2021
Loading...
Loading...
Read more Sadhguru's Wisdom on डिप्रेशन
 
Read more articles from Isha on डिप्रेशन
 
Close