User
Login | Sign Up
in
 • Australia
 • Canada
 • India
 • Malaysia
 • Singapore
 • UK & Europe
 • United States
 • Global

About

Sadhguru Exclusive
ishalogo
LoginSignup
 • Volunteer
 • Donate
 • Shop
 • Sadhguru Exclusive
 • About
in
Also in:Englishहिंदी
 

October 14, 2021

quotes about earth - this is the best time to focus on the truth on earth
आपण नेहमीच एखाद्या अप्रतिम गोष्टीच्या शोधात असतो. वेळ आली आहे हे समजण्याची, की जीवनाचे सर्वांत सुंदर पैलू हळुवार, सहज आणि कोणत्याही धमाक्याशिवाय घडून येतात.
sadhguru signature
आज आयुध पूजा आहे
quote sptr

Daily Quote

October 14, 2021


Loading...
Loading...
 
Close