User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in

मृत्यू

Want to get a fresh perspective on मृत्यू? Explore Sadhguru’s wisdom and insights through articles, videos, quotes, podcasts and more.

article  
Oct 21, 2020
Loading...
Loading...
sadhguru spot  
सद्गुरू स्पॉटच्या सर्वात नवीन सदरात, सद्गुरु आपण आयुष्यातील एकुलती एक, एकमेव निश्चित गोष्ट – म्हणजे मृत्यूसोबत अधिक जिव्हाळा दाखवावा याची आपल्याला आठवण करून देत नवीन वर्षाचे स्वागत करतात. मृत्यू म्हणजे एक अतिशय भयंकर गोष्ट आहे अशी समजूत बाळगूनच आपण मोठे झालो आहोत, पण सद्गुरु समजावून सांगतात की श्वास आणि उच्छवासाप्रमाणेच, आपण जीवन आणि मृत्यू या दोन्ही गोष्टींना सामोरे जायला हवे. योग्य पर्यायांची निवड कशी करावी आणि आपले अस्तित्व चमकदार कसे करावे याविषयी ते मार्गदर्शन करतात. “मृत्यू सोबत जगत” याचा स्वीकार करून तुम्ही तुमचे आयुष्य या पृथ्वीवर कसे व्यतीत करावे याची वेगळी संधी निर्माण करता.
Jan 27, 2020
Loading...
Loading...
 
Close