ശബരിമലയില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കാമോ? |Should Women Be Allowed In The Temple

 

 

ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് സദ്ഗുരു സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നു.

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1